Trening v fitnesu

+386 (0)40 718 471

Za zdravje in skladno razvito telo niso samo pomembne aerobne – vzdržljivostne dejavnosti, temveč tudi vadba za moč, katero je najenostavnejše izvajati v katerem od fitnes centrov.

Moč je temeljna motorična sposobnost, potrebna za katerokoli gibanje, ki ga z več moči opravljamo hitreje, lažje in bolj učinkovito. Z več moči se bomo že pri vsakdanjih opravilih manj utrudili in imeli bomo več energije in boljše se bomo počutili. Glavne prednosti vadbe za moč so povečanje ali vzdrževanje mišične mase, skladna razvitost telesa in posledično pravilna telesna drža, ter povečanje kostne gostote.

Mišice so glavni porabnik energije, torej več mišične mase kot bomo imeli več energije bomo pokurili tudi ko nismo aktivni. Tudi če je naša želja shujšati, je potrebno s pravilno vadbo zadržati čim več mišične mase in tako posledično postopoma izgubljati maščobno maso.

Današnji življenjski slog – pretežno sedeče delo za računalnikom vpliva na neskladno razvitost telesa, zlasti mišic jedra telesa (trebuha, hrbta). To pripelje lahko do prekomerne ukrivljenosti hrbtenice, povešenosti ramen. Posledica pa so bolečine in čedalje večja funkcionalna nesposobnost. Le ustrezna vadba moči s pravilnim raztezanjem lahko to prepreči.

S staranjem upada delež mišične mase ter tudi kostna gostota. Le z vadbo moči, lahko omilimo upad mišične mase in kostne gostote, ter se tako učinkovito obvarujemo pred osteoporozo. Tako se pomembnost vadbe moči povečuje od tridesetega leta naprej. Starejši kot smo, večja bi morala biti naša skrb za vadbo moči.

Prednosti vadbe v fitnesu:

  • Stalna prisotnost in nadzor trenerja
  • Motivacijsko okolje
  • Širok spekter vadbenih naprav in pripomočkov
  • Primerna za najširši spekter ljudi

SISTEM DELA:

Na začetku sodelovanja preko elektronske pošte najprej izpolnete anketni vprašalnik, na podlagi katerega vidim pretekle športne izkušnje, prehranske navade, želje ter morebitne omejitve pri treniranju. Na informativnem sestanku  greva skupaj skozi izpolnjen vprašalnik na podlagi katerega določiva cilje ter se dogovoriva o načinu dela.  Na prvi uri vadbe opraviva osnovne začetne meritve in testiranja (delež maščobne in mišične mase, gibljivost, moč, mišično neravnovesje) upoštevajoč vadbeni cilj in pretekle izkušnje. Na podlagi rezultatov testiranja  ugotovim na katerih področjih ste odlični in katerim področjem bomo posvetili več časa.

Vadba s fitnes trenerjem omogoča kvaliteten in hiter napredek, saj sestavim individualni program vadbe, ter po želji prehranski načrt, ki je primeren samo za vas. Izberem primerne vaje, intenzivnost ter obremenitev glede na vaše sposobnosti. Sproti se sestavljajo kratkoročni cilji, ki jih skupaj uresničujemo ter tako dosegamo visoko motiviranost. Ob stalni prisotnosti je trening varen in možnost poškodb je minimalna.

Naloga trenerja je, da stalno sledi vadbenemu napredku in na podlagi tega prilagaja trening. S tem namenom se vodi evidenca treningov. Na določen čas ponavljava testiranja in meritve, ter jih primerjava z začetnimi.